Bir milletin onurunu simgeleyen bayrağa karşı saygımız vardır.

“Bir milletin onurunu simgeleyen bayrağa karşı saygımız vardır.” cümlesinde bayrağın onuru simgelemesi ifadesinden ne anlıyorsunuz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Dünya üzerindeki her varlık kendi başına bir yaratım sürecinden geçer. İnsanlar bireysel olarak saygı gösterilmeye ve sevilmeye layık ve biricik varlıklardır. Her insanın kendine has bir özelliği ve bir karakter yapısı bulunur. Kişinin kendi varlığına ve kişiliğine göstermiş olduğu saygı insanı insan yapan tüm değerler, onur kavramını ifade eder. Onurlu olan bir kişi kendi öz saygısını ve benliğini başkalarına ezdirmediği gibi başkalarına ait olan ve saygınlık gösterilmesi gereken her türlü görüşe de saygılı olunmasını gerektirir. Eğer bir insan kendi onurunu ve değerlerini düşünüyorsa başkasının onurunu ve değerini düşünmelidir. Bir milletin onuru yani bir milletin saygınlığını, şerefini ve diğer milletler içerisinde varlığını gösteren en önemli unsur bayrağın varlığı o topraklar üzerinde yaşayan bir milletin var olduğunun göstergesidir.

Belirli bir toprak parçası üzerinde yaşamayı, birlik ve beraberlik bilinci ile bir arada olabilmeyi başarabilmiş toplulukların simgesi olan bayrak o topluluktaki insanları yansıttığı için bir onur simgesidir. Milletlerin kendi başlarına büyük mücadeleler sonucunda bir varlık göstermiş olması bir araya gelen toplulukların meydana getirmiş olduğu bağımsız bir toprağın varlığı o millete özgü olan bayrakla ifade edilir. Bayrak bir simgedir. Milletin onurunu ve gururunu zedeleyici herhangi bir tavır bayrak ile özdeşleştirilmiştir. Bu sebeple bayrağa karşı yapılacak olan herhangi bir saygısızlık aslında orada yaşayan halka karşı yapılmış bir saygısızlık olarak kabul edilir. Herhangi bir şekilde kendi bayrağımıza herhangi bir saygısızlık yapılmasını istemediğimiz gibi başka milletlerin bayraklarına da hassasiyetle yaklaşmalı ve saygı göstermeliyiz.

Zeki’nin 15 bilyesi varsa en çok bilyesi olanı bulunuz.

Soru : Burç’un bilye sayısı Ahmet’in bilye sayısından 10 fazla, Ahmet’in bilyelerinin sayısı Necdet’in bilye sayısından 7 eksik ve Necdet’in bilyelerinin sayısı Zeki’nin bilye sayısının 3 katından 5 fazladır. Zeki’nin 15 bilyesi varsa en çok bilyesi olanı bulunuz.

 

Çözüm :

Soruda verilen bilgilere göre bilye sayılarına;

Burç : 3x+8,

Ahmet : 3x-2,

Necdet : 3x+5,

Zeki : x diyebiliriz. Zeki’nin 15 bilyesi varsa sırasıyla bilye sayıları;

 

Burç : 3.15+8 = 53

Ahmet : 3.15-2= 43

Necdet : 3.15+5 = 50

Zeki : 15 olur.

Buna göre en çok bilyesi olan kişi, 53 adet bilye ile Burç‘tur.

 

Atatürk’ün silah arkadaşlarından birini seçiniz.

Atatürk’ün silah arkadaşlarından birini seçiniz. Seçtiğiniz kişi ile ilgili bilgileri düzenleyip aşağıdaki boşluğa yazınız.

Atatürk vermiş olduğu mücadelelerde sistematik bir şekilde hareket ederken yönetmiş olduğu bir ordu da bulunmaktaydı. Kendi komutasındaki askerlerden oluşan kendi komutasındaki bu ordu içerisindeki kişiler yakın arkadaşları da olmaktadır. Milli mücadele döneminde silah arkadaşı olarak yanında bulunan pek çok isim yer alır. Bu isimler arasında; İsmet İnönü, Fevzi Çakmak, Ali Fuat Cebesoy, Ali Fethi Okyar hem silah arkadaşı hem de en yakın arkadaşlarındandır. Her biri milli mücadele döneminde verilmiş olan eşsiz mücadelenin kahramanlarından olmuşlardır. Ön planda cephede yürütülen savaşta her zaman başı dik ve savaşmaya müsait bir bilinçle çarpışmalarda yer almışlardır. Mustafa Kemal Atatürk’ün yakın arkadaşı olan hem de silah arkadaşı Korgeneral Kazım Karabekirdir.

Kazım Karabekir Türklerin Kurtuluş Savaşı’nda verdikleri mücadeleyi başlatan komutanlar arasında yer alır. Daha çok Doğu cephesinde faaliyet göstermiştir. Kazımkarabekir 93 harbi sırasında Sarıkamış, Kars, Ardahan, Artvin ve Batum bölgelerini Rus çarlığından kurtarmıştır. Misak-ı millî ilan edildikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Ferik rütbesi verilmiştir. Kurtuluş savaşı sırasında Doğu cephesinde komutanlık yapmıştır. Kazım Karabekir aynı zamanda Edirne milletvekilidir. 1920 yılında Ermeniler ile yapılan mücadelede orduyu yenilgiye uğratmıştır. Bu sayede Ankara hükümeti adına onlarla Gümrü antlaşması imzalanmıştır. Harp akademisinde okuyarak sınıfı birincilikle bitiren ve mezun olduğunda Kurmay Yüzbaşı olarak Manastır bölgesine atanan Kazım Karabekir milli mücadele dönemi kahramanlarındandır.

Sizce mutlu olabilmek için nelere sahip olmak gerekir?

Sizce mutlu olabilmek için nelere sahip olmak gerekir?

Mutluluk her insanın hayata bakış açısı ile değişebilecek bir kavramdır. Bu yönüyle mutluluğu var eden de yok eden de yine insanın kendisidir. Bazen mutlu olabilmek için tek bir insanın varlığı ya da mutluluk veren bir objenin varlığı yeterli olabilir. Bazen ulaşılmayan her bir hedef mutluluk yolunda bir engel olarak görülebilir. Bu da o hedefe ulaşıncaya kadar kişinin mutsuz olmasına ancak o hedefe ulaştığında mutluluğu yakalayabilmesine katkı sağlayacaktır.

Bazıları için mutluluk maddi kazanç olarak ifade edilir. Mutlu olabilmek için kişi farklı sebepler ortaya koyar. Bence insanın sevdiklerinin yanında olması mutluluk sebebidir. Zor zamanlarında hep yanında olacak ve destek sağlayacak bir arkadaşa sahip olmak beraberinde mutluluğu da getirir. Bir anne için mutluluk her yüzüne baktığında çıkarsızca gülen sevimli bir evlattır. Bazı insanlar için ev, araba, makam, mal, mülk, şöhret bir mutluluk kaynağıdır. Bunlar ellerinden gittiğinde mutluluğu götürürler.

Mutlu olabilmek için sahip olunması gereken en önemli şey hayata pozitif bakabilmektir. Sahip olunan her nesne ve içinde bulunan şartlar koşulsuz kabul edildiğinde mutluluk beraberinde gelecektir. Her ne yaparsan yap hayatın boyunca seni destekleyen ve seninle her an gurur duyabilen anne ve babanın varlığı da mutluluk sebebidir. Tabiki mutluluk eğer bir eşyaya sahip olunarak gelecekse çok çalışmak gerekir. Böyle düşünce yapısında olan kişiler için mutluluğa ulaşabilmek para kazanmakla elde edilebilir. Daha manevi açıdan bakıldığında mutluluk eğer sevdiklerinle olmaksa bunun için insan ilişkilerini sağlamlaştırmak, arayıp hal hatır sormak ve vefa duygusunu geliştirmek gerekir.