Çoğunluğun aldığı karara niçin herkes uymalıdır?

Çoğunluğun aldığı karara niçin herkes uymalıdır?

Demokrasi kavramı bulunulan ortamda herkesin özgür bir şekilde fikrini ortaya koyabilmesi demektir. Demokrasinin var olduğu her ortamda insanlar seçim yapılacak bir konu doğrultusunda fikirlerini oylama yöntemi ile beyan ederler. Böyle bir durumda topluluk içerisinde çoğunlukta olan kesimin fikirleri ve doğrultusu göz önünde bulundurularak hareket edilir. Bunun dışında kalan kısmı ise azınlık adı verilmektedir. Azınlıkta olan grup yerine çoğunlukta olan grubun kararlarının tercih edilmesi demokratik sistemin alt yapısını oluşturur. Toplumda yaşayan insan sayısının büyük bir kısmı olacak işte, atılacak adımda veya seçilecek olan kişi de ortak bir fikir birliğine varabilmiştir. Toplumlarda bir araya gelip huzur ve güvenin sağlanabilmesi ve birlik beraberlik içinde hareket edilebilmesi için ortak fikirlerin önemsenmesi gerekmektedir.

 

Bu toplumsal kaygının azaltılmasına refah açısından yükselmeye ve toplumun içerisindeki birlik ve beraberliğin kuvvetli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamaktadır. Demokratik sistemlerin amacı çoğunlukta karar verilen konu doğrultusunda hareket etmektir. Bu o ortamda bulunan kişilerin veya halkın fikirlerinin önemsendiği ve bu fikirler doğrultusunda bir şeyler yapılmaya çalışıldığı anlamına gelir. Bu nedenle çoğunluğun fikir önemsenmeli değer verilerek hareket edilmelidir.Ortak alınmış kararlara uyum sağlayamayanlar genellikle o toplumda yalnız kalırlar. İnsanların fikirlerine saygı duymayı desteklemedikleri için bir süre sonra kendilerini yalnızlaştırırlar. Halbuki ortak alanda alınan her bir düşünce aslında çoğunluğun kararı ile alınmıştı. Burada bireysel çıkarlar söz konusu değildir.

Demokrasinin olduğu yerlerde kararlar nasıl alınır?

Demokrasinin olduğu yerlerde kararlar nasıl alınır?

Demokrasi; kavram olarak ortamda dengenin sağlanabilmesini sağlar. Topluluk içerisinde ortak bir fikir birliğine varabilmeyi sağlayacaktır. Ortak bir fikire varabilmek oluşabilecek çatışma ve karmaşaları önüne geçecektir. İleride ortaya çıkan herhangi bir sorunda kimse birbirini suçlamayacak ortak bir fikir birliği doğrultusunda o karar alındığı için uzlaşmacı bir tavır sergilenecektir. Ortak bir alanda ortak fikirler doğrultusunda bir karar alabilmek oldukça önemlidir. Burada oluşan insanların var etmeye çalıştıkları eylemlerin sürdürülebilir hale gelir, huzur ve refahın sağlanmasında büyük bir önem taşır. Demokrasinin olduğu yerlerde kararlar alınırken çoğunluğun fikirleri ön planda tutulur. Çoğunluk neyi benimsemiş kimi seçmiş ve hangi fikri kabul etmişse o kabul edilerek yasal olarak uygulanmaya başlanır.

 

Bu alınan kararlar yalnızca bir kesim tarafından uygulanmaz. Bu adalet kavramına da ters düşen bir durum olur. Kendi fikrini sunmuş ve haklarını kullanmış olan herkes bu durumu olgunlukla kabul edebilmelidir. Herkes burada kendi fikirlerini ortaya koyar. En çok kabul edilen ve oylamalarda en çok oyu alan fikir herkesin kabul edeceği anlamına gelir. Kararlar verilirken tek bir kişi tarafından bu uygulanmaz, bu adaletsizliği beraberinde getirecektir. Ortamda bulunan herkes alınan kurallara beraber uyum sağlar. Bu ileride oluşabilecek problemli durumların daha kolay çözülmesini sağlayacaktır. Birlik ve beraberliğin sağlanabilmesi toplumsal kaygının ve endişenin en aza indirilebilmesi için demokratik yaklaşımlar benimsenmeye devam edilmelidir.

Çalışmak ve başarılı olmak size neler hissettiriyor?

Çalışmak ve başarılı olmak size neler hissettiriyor?

Çalışmak beni mutlu ediyor. Hem de kendi çabalarım ve çalışmam sonucunda güzel bir sonuç elde etmek daha güzel oluyor. Emek vermemin sonucunda başarılı olmam kendime olan saygımı da artırıyor. Bu başka yapacağım çalışmalarda kendime olan güvenimi de arttırıyor. Elde ettiğim başarıyı kendi çalışmam sonucunda kazanmışsam daha güzel ve farklı işleri de başarabileceğimi düşünüyorum. Hayatımın her ne anında olursa olsun kimseye muhtaç kalmayacağımı, kendi kendime yetebileceğimi hissediyorum ve bu da beni daha da güçlü hale getiriyor. Hayatta sağlam kalabilmek ve kendi başına bir şeyleri var edebilmek önemli. Ben de bunun ancak dsiplinli bir çalışma ile mümkün olabildiğini anlıyor ve kendimi şanslı hissediyorum. Tek başına bir şeyleri ortaya çıkarabilmek ve bunu çalışarak yapabilmek herkesin yapabileceği bir süreç değildir.

 

Sabırla bu süreç yönetilebileceğini bildiğim için bu anlamda şanslı da hissetmekteyim. Çok istenen bir notu alabilmek için çok çalışmak ve bu çalışma sonrasında o sonuca ulaşmak büyük bir mutluluk burada unutulmaması gereken şey ise verimli çalışmanın daha çok kazanç sağlayacağıdır. İsteklere ulaşabilmek için de çalışmak, gayret göstermek gerekir. En sonunda muhakkak ki başarı sağlanacaktır ve bu başarı duygusu insanı mutlu eden sevindiren ve kendine olan güvenini artıran bir duygu durumudur. Yaşanılan ortamda sunulanlarla değil de belirli bir çalışma doğrultusunda başarı kazanarak istenilen hayalin elde edilebilmesi sunulan şeylerin ötesine geçilebilmesi büyük bir gurur ve mutluluk sağlar, beraberinde huzuru da getirir.

Sizin için “çalışmak” ne anlama geliyor?

Sizin için “çalışmak” ne anlama geliyor?

Çalışmak, sonunda kazanım sunacak bir konu üzerine emek vermektir. Emek, istenilen işe kişinin kendi çabaları ile ulaşmasıdır. Çalışarak ve emek verilerek elde edilen her başarı kalıcı ve daha değerlidir. İnsan ancak kendi çabaları ile var ettiği durumlara daha çok değer verir. Çalışarak başarı elde edilebilir. Bunun farklı bir formülü yoktur. En yetenekli insan bile disiplinli bir çalışma gerçekleştirmediğinde verimli bir başarı elde edilemez. O zaman şu sonuca varılabilir. Çalışarak desteklenmeyen her bir yetenek birgün muhakkak ki körelecektir.

Belirli bir çalışma doğrultusunda elde edilen her bir başarı insanı daha tatmin edici ve mutluluk vericidir. Bu durum haksız kazancın da önüne geçmeyi sağlar ancak çalıştığı kadar başarılı olabilecek ve bir şeyler elde edebilecektir. Bu da çabalayarak bir alın teri dökerek bir işin sonucunda istenen amaca ulaşabilmeyi sağlayacaktır. Bu durum haksız kazancın da önüne geçmeyi desteklemektedir. Her insanın bu dünyada bir isteği bir ideali bulunur. Çalışmak bu ideale ulaşabilmek için bir anahtardır. İstenen ve hayal edilen şey bir kapı ise o kapıyı açabilecek tek anahtar verilen emek doğrultusunda gösterilen çalışmadır. Hayallerimize ulaşmak istiyorsak verimli ve doğru bir çalışma prensibi ile hayatımızı yönlendirmeliyiz. Bu elbette ki zor olacaktır pek çok insan bu süreçte çok fazla emek vermekle çaba göstermektedir. Sabırda gerektiren bir süreci beraberinde getirir.